• Zajęcia Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  W czwartek 6 czerwca br. na pleszewskim cmentarzu ewangelickim odbyły się zajęcia z udziałem słuchaczy sekcji „Historia regionalna Pleszewa” Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • Potomkowie pastora Kleinera
  W związku z rozpowszechnieniem w mediach informacji na temat rewitalizacji cmentarza ewangelickiego w Pleszewie udało się nawiązać kontakt z potomkami pastora Ernsta Gottlieba Kleinera – twórcy pleszewskiej parafii ewangelickiej.
 • Ku pamięci pleszewian
  W dniu 31 października 2020 r. w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych przedstawiciele samorządu w osobach dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adama Staszaka i dyrektora Domu Kultury w Pleszewie Przemysława Marciniaka zapalili znicze na pleszewskich cmentarzach.
 • Historyczny spacer po Pleszewie
  Pleszewskie cmentarze mniejszości religijnych były tematem kolejnego, czwartego już, historycznego spaceru po Pleszewie, który odbył się 14 września 2019 r.
 • Remont aediculi
  W ostatnich dniach zakończona została renowacja fragmentu aediculi na cmentarzu ewangelickim.
 • Rodzina von Jouanne w Pleszewie
  W dniach 6-7 sierpnia z wizytą w Pleszewie przebywał Jörn von Jouanne z małżonką. Jest on ostatnim potomkiem rodziny Jouanne urodzonym w Pleszewie.
 • Potomkowie ostatniego pastora z wizytą w Pleszewie
  W sobotę 5 kwietnia 2014 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie gościli Wolfram Scholz i Inga Neumann-Duscha ze współmałżonkami.