na zdjęciu grupa turystyczna oglądająca pomnik

Historyczny spacer po Pleszewie

Pleszewskie cmentarze mniejszości religijnych były tematem kolejnego, czwartego już, historycznego spaceru po Pleszewie, który odbył się 14 września 2019 r.

Zajęcia poprowadził Adam Staszak – dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie. W czasie spotkania opowiedział studentom o historii parafii i cmentarza ewangelickiego w Pleszewie, przedstawił sylwetki pleszewskich pastorów, a także omówił aktualny stan prac rewitalizacyjnych na cmentarzu

Dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Staszak tym razem zabrał pleszewian w historyczną podróż po miejscach świadczących o wielokulturowości naszego miasta. Całkiem niedawno bowiem w Pleszewie żyli obok siebie katolicy, ewangelicy i żydzi. A do dziś mamy w mieście ślady ich obecności.

Spacer rozpoczął się na cmentarzu ewangelickim. Po krótkim zarysie historycznym bytności ewangelików w Pleszewie, uczestnicy spaceru mieli okazję zapoznać się z grobami, które pozostały na cmentarzu i sylwetkami osób w nich pochowanych, chociażby pastorów pleszewskiej gminy ewangelickiej Ernsta Kleinera i Karla Streckera czy spoczywającego tutaj starosty powiatu pleszewskiego Georga Gewiese. Następnie uczestnicy spaceru udali się na dawny pleszewski kirkut zlokalizowany na dzisiejszym os. Mieszka I.