Zdjęcie archiwalne przedstawia wychowanków i wychowawców zakładu Josta Streckera

O projekcie

Celem tego projektu jest poszukiwanie wspólnych korzeni historycznych dla zachowania i wspierania dziedzictwa kulturowego dwóch związanych losami historii narodami.

Nasz projekt skupia się na poszukiwaniu wspólnej tożsamości historycznej Polaków i Niemców zamieszkujących Pleszew do wybuchu II wojny światowej.

Projekt zakłada uporządkowanie cmentarza ewangelickiego, stworzenie dokumentacji zdjęciowej zachowanych nagrobków, gromadzenie informacji dotyczących badanego okresu oraz upowszechnianie ich opinii publicznej.

W 2013 r. samorząd Miasta i Gminy Pleszew przystąpił do projektu badawczego pn. „Ludność polska i niemiecka  w Pleszewie w latach 1792-1939”. Jego łączna wartość wyniosła 9,5 tys. zł.

Część środków (4 tys. zł) udało się pozyskać z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Wkład własny Miasta i Gminy Pleszew to 5,5 tys. zł. Dzięki tym środkom przy współpracy ze stroną niemiecką sporządzone zostały noty biograficzne osób pochowanych na cmentarzu  związanych z losami miasta.

Celem tego projektu jest poszukiwanie wspólnych korzeni historycznych dla zachowania i wspierania dziedzictwa kulturowego dwóch związanych losami historii narodami. W efekcie tej współpracy powstała strona internetowa zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Pleszewie, a w roku 2022 stworzoną nową stronę internetową. 

Projekt jest wspierany przez Muzeum Regionalne w Pleszewie.

Grafika dekoracyjna przedstawia widok na kościół ewangelicki