Koncepcja strony internetowej:

ActMedia Marcin Konieczny, Adam Staszak

Projekt, wykonanie i wdrożenie strony internetowej:

ActMedia Marcin Konieczny

Na stronie internetowej wykorzystano materiały:

Pocztówki i zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Odczytanie i tłumaczenie treści tablic nagrobnych: Edward Kubisz

Teksty polskie i niemieckie: Katarzyna Rutkowska

Zdjęcia: Iwona Wieruszewska, Katarzyna Rutkowska

Opracowanie kart nagrobków: Iwona Wieruszewska


Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie w całości lub części, bez zgody autorów, zabronione.