Grupa osób podczas zwiedzania cmentarza

Zajęcia Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W czwartek 6 czerwca br. na pleszewskim cmentarzu ewangelickim odbyły się zajęcia z udziałem słuchaczy sekcji „Historia regionalna Pleszewa” Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zajęcia poprowadził Adam Staszak – dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie. W czasie spotkania opowiedział studentom o historii parafii i cmentarza ewangelickiego w Pleszewie, przedstawił sylwetki pleszewskich pastorów, a także omówił aktualny stan prac rewitalizacyjnych na cmentarzu

Grupa osób podczas zwiedzania cmentarza
Wizyta studentów UTW na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie

Następnie odbył się spacer po terenie cmentarza, w czasie którego studenci mieli okazję podziwiać odnalezione do tej pory nagrobki. Uczestnicy zajęć dzielili się także swoimi wspomnieniami i informacjami na temat tego miejsca.

Grupa osób podczas zwiedzania cmentarza
Wizyta studentów UTW na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie
Grupa osób podczas zwiedzania cmentarza
Wizyta studentów UTW na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie