widok na cmentarz

Ku pamięci pleszewian

W dniu 31 października 2020 r. w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych przedstawiciele samorządu w osobach dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adama Staszaka i dyrektora Domu Kultury w Pleszewie Przemysława Marciniaka zapalili znicze na pleszewskich cmentarzach.

Odwiedzili także cmentarz ewangelicki. Znicz zapłonął w miejscu ołtarza pierwszej ewangelickiej świątyni w Pleszewie w latach 1799-1848.

Dwie osoby składają znicz na grobie
Od lewej: Przemysław Marciniak i Adam Staszak.
znicz na grobie