Na zdjeciu ozdobnt=y nagrobek z czerwonej cegły

Remont aediculi

W ostatnich dniach zakończona została renowacja fragmentu aediculi na cmentarzu ewangelickim.

Ten najbardziej okazały nagrobek w południowej części nekropolii ulegał coraz większemu zniszczeniu, szczególnie w jego górnej części. Niestety nie wiemy kto spoczywa w tym miejscu.

Aedicula przed remontem

Można domniemywać, że aedicula z czerwonej i klinkierowej cegły powstała po I wojnie światowej, nie później jednak niż w 1928 r.

Obecne prace, sfinalizowane w głównej części ze środków przekazanych przez Jörna von Jouanne’a, nie tylko zabezpieczyły obiekt przed dalszym niszczeniem, ale w pewnej mierze przywróciły mu dawny blask. Prac renowacyjnych podjęła się i przeprowadziła firma budowlana Jana Janeckiego. 

Aedicula po remoncie