Osoby siedzą przy stole w Muzeum

Potomkowie ostatniego pastora z wizytą w Pleszewie

W sobotę 5 kwietnia 2014 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie gościli Wolfram Scholz i Inga Neumann-Duscha ze współmałżonkami.

Obydwoje są dziećmi ostatniego pleszewskiego pastora Joachima Scholza. Goście przybyli na zaproszenie dyrektora Muzeum, a inspiracją do wizyty była strona internetowa www.ewangelicy.pleszew.pl.

Podczas rozmowy w pleszewskim Muzeum Regionalnym

Rozmowa w Muzeum dotyczyła polsko-niemieckiej koegzystencji w historii naszego miasta. Goście przekazali do Muzeum materiały dotyczące „pleszewskiej historii” ich rodziny, w zamian natomiast otrzymali opracowania ukazujące niemieckie aspekty w historii Pleszewa. Na koniec wizyty dyrektor Muzeum oprowadził gości po rewitalizowanym cmentarzu ewangelickim. Rodzeństwo Scholzów wyraziło słowo ogromnego uznania dla działań samorządu pleszewskiego zmierzających do zachowania tego znaczącego fragmentu wspólnej historii.

Wizyta na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie