Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Ludność niemiecka w Pleszewie

Do wybuchu II wojny światowej Pleszew był miastem trzech kultur. Obok siebie mieszkali Polacy, Niemcy i Żydzi.

Pastor Strecker

Pastor Strecker był dla pleszewskich ewangelików tym, kim dla miejscowych katolików ks. Niesiołowski. To jemu miasto do dziś zawdzięcza wiele obiektów zlokalizowanych w południowej części miasta.

Rewitalizacja

Degradacja cmentarza ewangelickiego w Pleszewie to efekt migracji ludności po zakończeniu II wojny światowej oraz emocji powstałych wskutek zbrodni nazistowskich Niemiec.

Najstarszy nagrobek

Najstarszym dotąd odnalezionym grobem na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie jest grób pochodzący z 1832 r. Spoczywa w nim pastor Ernst Gottlieb Kleiner – twórca pleszewskiej parafii ewangelickiej wraz z żoną i wnuczką.

Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Pleszewie rozpoczęła się w 2012 roku. Dziś to miejsce staje się pomnikiem dziejów i tradycji.

To wspaniałe przedsięwzięcie możliwe było dzięki koopereacji miast partnerskich Pleszew oraz Westerstede oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzięki niemu możliwe było pełniejsze odtworzenie kolejnego działu bogatej historii miasta.
czytaj więcej »

Aktualności i wydarzenia

Remont aediculi

W ostatnich dniach zakończona została renowacja fragmentu aediculi na cmentarzu ewangelickim. Ten najbardziej okazały nagrobek w południowej części nekropolii ulegał coraz większemu zniszczeniu, szczególnie w jego górnej części. Niestety nie wiemy (...)

archiwum newsów » czytaj dalej »

Fascynujące świadectwo historii

Rewitalizacja cmentarza odkryła wiele przysypanych ziemią i zarośniętych nagrobków, z których najstarszy - należący do pastora Kleinera - pochodzi z 1832r.
Inne należą do mieszkańców miasta oraz żołnierzy I wojny światowej. Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii.

czytaj więcej »

O projekcie

Nasz projekt skupia się na poszukiwaniu wspólnej tożsamości historycznej Polaków i Niemców zamieszkujących Pleszew do wybuchu II wojny światowej. Zakłada uporządkowanie cmentarza ewangelickiego , stworzenie dokumentacji zdjęciowej zachowanych nagrobków, gromadzenie informacji dotyczących badanego okresu oraz upowszechnianie ich opinii publicznej.
czytaj więcej »

Publikacje

Kronika Jedynki 1919-1920, tłum. E. Kubisz, Rocznik Pleszewski 2008, wyd. Urząd Miasta i Gminy Pleszew, s. 121-130.

więcej publikacji »

Informacje
Nowości