Grafika przedstawia widok na kościół ewangelicki

Cmentarz ewangelicki w Pleszewie

"Przy pierwszym ewangelickim kościele usytuowano cmentarz, który został poszerzony (jego powierzchnia to 1,3642 ha) i otoczony żelaznym płotem w związku z budową nowego murowanego kościoła. Cmentarz miał kształt czworoboku."

0.1

Nasz projekt skupia się na poszukiwaniu wspólnej tożsamości historycznej Polaków i Niemców zamieszkujących Pleszew do wybuchu II wojny światowej

0.2

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Pleszewie rozpoczęła się w 2012 roku. Dziś to zapomniane niegdyś miejsce staje się pomnikiem historii dwóch narodów.

0.3

Celem tego projektu jest poszukiwanie wspólnych korzeni historycznych dla zachowania i wspierania dziedzictwa kulturowego dwóch związanych losami historii narodami.

Miasto trzech kultur

Do wybuchu II wojny światowej Pleszew był miastem trzech kultur. Obok siebie mieszkali Polacy, Niemcy i Żydzi.

Najstarszym dotąd odnalezionym grobem na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie jest grób pochodzący z 1832 r. Spoczywa w nim pastor Ernst Gottlieb Kleiner – twórca pleszewskiej parafii ewangelickiej wraz z żoną i wnuczką.
Nasz projekt skupia się na poszukiwaniu wspólnej tożsamości historycznej Polaków i Niemców zamieszkujących Pleszew do wybuchu II wojny światowej.

W Pleszewie pozostały materialne ślady ponad 150-letniej obecności ewangelików w tym mieście, głównie kościół, cmentarz oraz stanowiące o specyfice parafii zabudowania zakładów opiekuńczych.

Olgierd Kiec | dr hab., prof. UZ
Zdjecie dekoracyjne - przedstawia nagrobek z Pleszewa w katalogu zdjeć

Alfabetyczny spis pochowanych

Niniejszy spis osób pochowanych na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie został sporządzony przez Edwarda Kubisza – byłego Starostę Pleszewskiego i pierwszego Prezesa Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Jego praca polegała na przeanalizowaniu zdjęć tablic nagrobków, które zostały odnalezione w trakcie prac rewitalizacyjnych na cmentarzu. Zadanie to tylko pozornie było łatwe, bowiem w większości inskrypcji i epitafiów występuje liternictwo gotyckie, często stylizowane i ozdobne. Odczytanie więc treści tablic wymagało sporego nakładu czasowego, a także bardzo subtelnej wiedzy i umiejętności. Aktualnie spis obejmuje 103 nazwiska osób pochowanych na cmentarzu.

Najnowsze informacje

  • Zajęcia Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
    W czwartek 6 czerwca br. na pleszewskim cmentarzu ewangelickim odbyły się zajęcia z udziałem słuchaczy sekcji „Historia regionalna Pleszewa” Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  • Potomkowie pastora Kleinera
    W związku z rozpowszechnieniem w mediach informacji na temat rewitalizacji cmentarza ewangelickiego w Pleszewie udało się nawiązać kontakt z potomkami pastora Ernsta Gottlieba Kleinera – twórcy pleszewskiej parafii ewangelickiej.
  • Ku pamięci pleszewian
    W dniu 31 października 2020 r. w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych przedstawiciele samorządu w osobach dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adama Staszaka i dyrektora Domu Kultury w Pleszewie Przemysława Marciniaka zapalili znicze na pleszewskich cmentarzach.
Grafika dekoracyjna przedstawia widok na kościół ewangelicki