Zdjęcie dekoracyjne - zdjęcia cmentarza na biurku

Spis pochowanych

Liczymy, że po opublikowaniu spisu pojawią się nowe informacje na temat znajdujących się w nim osób.

Odczytanie treści tablic wymagało sporego nakładu czasowego, a także bardzo subtelnej wiedzy i umiejętności.

Niniejszy spis osób pochowanych na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie został sporządzony przez Edwarda Kubisza – byłego Starostę Pleszewskiego i pierwszego Prezesa Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego praca polegała na przeanalizowaniu zdjęć tablic nagrobków, które zostały odnalezione w trakcie prac rewitalizacyjnych na cmentarzu. Zadanie to tylko pozornie było łatwe, bowiem w większości inskrypcji i epitafiów występuje liternictwo gotyckie, często stylizowane i ozdobne.

Stan obecny

Aktualnie spis obejmuje 103 nazwiska osób pochowanych na cmentarzu. Do poszczególnych nazwisk dołączone zostały tłumaczenia inskrypcji, niekiedy dodatkowe informacje zebrane przez autora spisu (m.in. w archiwach państwowych czy USC w Pleszewie) oraz zdjęcia i informacje zebrane podczas prac dokumentacyjnych prowadzonych przez Muzeum Regionalne w Pleszewie.

Liczymy, że po opublikowaniu spisu pojawią się nowe informacje na temat znajdujących się w nim osób, a dzięki kolejnym etapom prac porządkowych na cmentarzu – także nowe nazwiska tych, którzy na zawsze spoczęli w tym miejscu. Dotąd nie odnaleziono nagrobków lub ich fragmentów m.in.:

  1. pastora pleszewskiego Maximiliana Raddatza, który zmarł w Pleszewie w 1904 roku;
  2. rodziny pastora Oswalda Josta – a przecież pastor zmarł w Pleszewie 21.01.1931 r., przed nim zmarła w Pleszewie jego żona i wkrótce po nim zmarła, również w Pleszewie, jego matka.

W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat osób pochowanych na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie bardzo prosimy o kontakt z Muzeum Regionalnym w Pleszewie (dane dostępne w zakładce Kontakt).

UWAGA!!!! W publikowanym spisie zastosowano również rozróżnienie kolorystyczne. Zarówno w pisowni nazwisk, jak i w tłumaczeniu inskrypcji pojawia się kolor czerwony, który oznacza informacje niepewne, wymagające potwierdzenia lub uzupełnienia.

Spis pochowanych z podziałem na sektory