Kontakt Lokalisierung Galerie Deutsche Bevölkerung Geschichte
des Friedhofs
Start

Publikacje

Kronika Jedynki 1919-1920, tłum. E. Kubisz, Rocznik Pleszewski 2008, wyd. Urząd Miasta i Gminy Pleszew, s. 121-130.

Happ M., Pleschen in Wort und Bild, tłum. K. Rutkowska, Z. Rutkowski, Rocznik Pleszewski 2008, wyd. Urząd Miasta i Gminy Pleszew, s. 131-138.

Ratajczyk Aleksandra, Niemiecka Szkoła Obywatelska w Pleszewie w świetle kroniki z lat 1852-1939, Rocznik Pleszewski 2009, wyd. Urząd Miasta i Gminy Pleszew, s. 120-128.

Dylewska Agnieszka, Podania ziemi pleszewskiej z polskich i niemieckich zbiorów z czasów zaboru pruskiego, Rocznik Pleszewski 2009, wyd. Urząd Miasta i Gminy Pleszew, s. 159-167.

Ratajczyk Aleksandra, Namiestnik „Kraju Warty” na Ziemi Pleszewskiej, Rocznik Pleszewski 2010, wyd. Muzeum Regionalne w Pleszewie, s. 91-97.

Kiec Olgierd, Zarys dziejów ewangelickiej parafii w Pleszewie 1794-1945, Rocznik Pleszewski 2010, wyd. Muzeum Regionalne w Pleszewie, s. 159-174.

Dölemeyer Barbara, Julius Blau – frankfurtczyk z Pleszewa, Rocznik Pleszewski 2010, wyd. Muzeum Regionalne w Pleszewie, s. 175-179.

Stryjkowski Krzysztof, Niemiecka lista narodowościowa (DVL), jej realizacja w Pleszewie i powojenne konsekwencje (1939-1945), Rocznik Pleszewski 2011, wyd. Muzeum Regionalne w Pleszewie, s. 211-225

Guminiak Aleksandra, Między Niemcami a Polską. Paulus Kiczka SVD, Rocznik Pleszewski 2011, wyd. Muzeum Regionalne w Pleszewie, s. 226-232.

Gulczyński Michał, Hermann Baar i jego wspomnienia, Rocznik Pleszewski 2012, wyd. Muzeum Regionalne w Pleszewie, s. 214-222.