Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

von Studnitz Helene

Córka majora pruskiego. Mąż jej siostry Marii – Hans von Raumer był w latach 1920-1930 posłem do Reichstagu oraz Reichministrem.

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Helene von Studnitz geb. d. 18 Apr. 1836 zu Frankfurt a/O   gest. d. 23 Octobr. 1846

Tłumaczenie napisu na język polski

Helene von Studnitz ur. d. 18 kwietnia 1836 we Frankfurcie nad Odrą   zm. d. 23 października 1846