Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Strecker Karl Gottfried

W 2015 r. nagrobek został odrestaurowany. Renowację wykonał Zakład Pogrzebowo-Kamieniarski „Abel” Gerard & Paweł Wawroscy, a sfinansował ją Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie.

 

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Karl Gottfried Strecker

Pfarrer der Gemeinde

von 1833 -1883

 

Tłumaczenie napisu na język polski

Karl Gottfried Strecker

Proboszcz parafii (gminy wyznaniowej)

w latach 1833 – 1883