Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Steller Fritz

Prawdopodobnie zmarły żołnierz armii pruskiej biorący udział w I wojnie światowej

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

STELLER

FRITZ

+ 19.X.1918

W „Księdze zgonów” prowadzonej przez Miasto i Gminę Pleszew brak wpisu o zgonie tej osoby.