Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Schneider Goufried

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Hier

ruhet  in

Frieden

der Muehlenbesitzer

Goufried Schneider

geboren

d. 9 Juni 1794

gestorben

d. 26 Sep-

tember

1856

Tłumaczenie napisu na język polski

   Tu

spoczywa

w Pokoju

 właściciel młyna

Goufried Schneider

urodzona

d. 9 czerwca 1794

zmarła

d. 26 wrze-

śnia

1856