Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Samorząd wykupi cmentarz

Samorząd Miasta i Gminy Pleszew za 140 tysięcy złotych odkupi od parafii ewangelicko-augsbruskiej w Kaliszu cmentarz przy Al. Wojska Polskiego.

Obecny kościół Najświętszego Zbawiciela wraz z przyległym cmentarzem do 1945 roku był własnością parafii protestanckiej zaspokajającej potrzeby religijne mieszkających w Pleszewie ewangelików, głównie Niemców. Po zakończeniu wojny na cmentarzu prowadzono jeszcze incydentalnie pochówki. Jednak nekropolia ulegała degradacji aż do powszechnie znanego stanu, który jest nie do przyjęcia nie tylko ze względu na aspekt wizualny, estetyczny, ale i z uwagi na szacunek dla spoczywających tam mieszkańców naszego miasta, bez względu na narodowość.

Samorząd zwrócił się zatem do właściciela cmentarza, parafii ewangelicko-augsburskiej z propozycją wykupu tego terenu wycenionego na 223 tys. złotych. W efekcie negocjacji cena została ustalona na 140 tys. złotych – co zaakceptowała Komisja Budżetu Rady Miejskiej. Transakcja zostanie sfinalizowana jeszcze w tym roku.

Rewitalizacja może rozpocząć się już w roku 2012. Na polegać na uporządkowaniu roślinności i stworzeniu miejsca o charakterze parkowo-historycznym. Osoby, rodziny zainteresowane  ponownym pochówkiem bliskich w innym miejscu będą musiały to zrobić na koszt własny. Środki na inwestycje Samorząd chce pozyskać we współpracy z partnerskim miastem Westerstede z Fundacji Polsko Niemieckie Pojednanie.