Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Reim L.C z d. Plundke

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Hier
Schlumert im Frie-
den Gottes
die Frau I.C.Reim
geb. Plundke, geb:
d. 11=Maarz 1822
gest. d. 23=Juli
1852
Betend ruft ein
trauernder Gatte
mit seinen Kindern
Du sollst uns un-
vergesslich sein.
Du sollst uns un-
vergesslich sein !
Die Thränen die
wir jetzt der weiten
Versiegen einst bei
Widersehen.

Tłumaczenie napisu na język polski

Tu
śpi w Pokoju
bożym
Pani I.C.Reim
z d. Plundke, ur:
d. 11 marca 1822
zm. d. 23 lipca
1852.
Modląc się woła
zrozpaczony małżonek
ze swymi dziećmi.
Nie powinnaś
o nas zapominać.
Pozostajesz w naszej
Pamięci !
Łzy, które
my teraz wylewamy
zwyciężą kiedyś
gdy się ponownie spotkamy.