Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Rahtke Robert

W „Księdze zgonów” prowadzonej przez Miasto i Gminę Pleszew jest wpis:
Robert Rathke, syn młynarza, ewangelik, kawaler, bez zawodu, ur. 14.12.1886 r. w Chełmczach pow. Strzelno, zamieszkały w Pleszewie – Zakład Jost-Stecker, zmarł 8.06.1935 r.
Uwaga: w „Księdze zgonów” wpisano Rathke, a nie Rahtke.

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Robert Rahtke

* 14.12.1886 + 8.6.1935