Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Krüger Olga

W „Księdze zgonów” prowadzonej przez Miasto i Gminę Pleszew jest wpis:
Olga Krüger, ewangelik, niezamężna, ur. 4.04.1900 Rudka pow. Toruń, zamieszkała Pleszew Plac Wolności 5, zmarła 9.12.1937r. w Zakładzie Jost-Stecker, zgłosiła djakoniska – Peregrina Uhrih.

051.1 P1030072.

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Olga Krüger

* 4.04.1900 + 9.12.1937