Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Kleiner Johanna Regina

Żona pastora Ernsta Gottlieba Kleinera

Więcej informacji na stronie: Kleiner Ernst Gottlieb