Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Kaduch Jacob August Raimund

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Hier
neben seiner
Schwester ruht hier auch
unser einziger gebliebter Sohn
Jacob August
Raimund Kaduch
geboren d. 2 April 1843
gestorben d. 24 August 1853
Hinab ist auch der Rest unseres Erdenglücks.
Und nur der Hoffnung desWiedersehens, lindert denSchmerz des harten Geschicks.

Tłumaczenie napisu na język polski

Tu
obok swojej
siostry spoczywa także
nasz jedyny ukochany syn
Jacob August
Raimund Kaduch
urodzony 2 kwietnia 1843
zmarły d. 24 sierpnia 1853
Tu pod ziemią jest także reszta
naszego ziemskiego szczęścia.
I tylko nadzieja zmartwychwstania koiból tego ciężkiego losu.