Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

von Jouanne Kurt

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Kurt v. Jouanne Vicewachtmeister i.Hus.Regt.14 geb. 9.10.1890 gef. b. Ethe 25.8.1914

Tłumaczenie napisu na język polski

Kurt v. Jouanne Vicewachmistrz 14 Pułku Huzarów ur. 9.10.1890 zginął pod Ethe 25.8.1914

W „Księdze zgonów“ prowadzonej przez Miasto i Gminę Pleszew brak wpisu o zgonie tej osoby.