Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Jouanne Frederike z d. Busse

Jouanne Friederike z d. Busse
Żona pierwszego niemieckiego właściciela Marszewa – Benjamina Jouanne zmarłego 13.02.1862, a pochowanego na francuskim cmentarzu w Berlinie, matka: Maxa Richarda Karla – męża Hedwig Kennemann z Klęki, która była córką Hermanna Kennemanna – jednego z założycieli Związku HAKATA

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Hier ruht in Gott
Friederike Jouanne
geb. Busse
geb. d. 25 August 1806
zu Luckenwalde
gest. d. 29 Januar 1882
zu Chorzew

Tłumaczenie napisu na język polski

Tu spoczywa w Bogu
Friederike Jouanne
z d. Busse
ur. d. 25 sierpnia 1806
w Luckenwalde
zm. d. 29 stycznia 1882
w Chorzewie