Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Hildebrand Carl

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Hier ruhen
Carl Hildebrand
geb: d: 31=Octob: 1781
gestb: d: 20=Juli 1850
und seine Ehegattinn
Marie Elisabeth
geb.: Encelstaedt
geb: d: 10=Octob: 1788
gestb: d: 6=Aug: 1856
……………..

Tłumaczenie napisu na język polski

Tu spoczywają
Carl Hildebrand
ur. d. 31 października 1781
zm. d. 20 lipca 1850
i jego małżonka
Marie Elisabeth
z d. Encelstaedt
ur. d. 10 października 1788
zm. d. 6 sierpnia 1856
……………..