Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Eichmann (rodzina)

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Ruhestand der Familie Eichmann Jarmuszew Die Liebe höret nimmer auf 1 Kor 13,8

Tłumaczenie napisu na język polski

Miejsce spoczynku rodziny Eichmann z Jarmuszewa Miłość nigdy nie ustaje 1 List do Koryntian 13,8