Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Eichberg Reinhold

W „Księdze zgonów“ prowadzonej przez Miasto i Gminę Pleszew jest wpis:

Reinhold Eichberg zamieszkały Pleszew ul. Malińska 14, pozasłużbowy żandarm, urodzony 25.03.1853 w Weisensee pow. Keseritz, zmarł 20.11.1921 w Pleszewie, żona Ida z domu Kaiser mieszkała wspólnie z mężem. Zgon zgłosiła niezamężna wychowawczyni Amalja Schrodke.

077.1 P1040692 Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Hier ruht in Frieden Reinhold Eichberg * 25. 3.1853 + 20.11.1921Ruhe sanft !

Tłumaczenie napisu na język polski

Tu spoczywa w Pokoju Reinhold Eichberg * 25. 3.1853 + 20.11.1921Spoczywaj w spokoju !