Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Drescher Heinrich

W „Księdze zgonów” prowadzonej przez Miasto i Gminę Pleszew jest wpis:
Heinrich Drescher, syn robotnika, stanu wolnego, ewangelik, robotnik, ur. w Sierpowie pow. Kościan, zamieszkały w Pleszewie – Zakład Jost-Stecker, ul. Malińska 24, zmarł 29.09.1937r.

049.1 P1030081.

Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Heinrich Drescher

* 21.10.1869 + 29.9.1937