Kontakt Lokalizacja Galeria Ludność Niemiecka Historia cmentarza Start

Buschke Fred


Treść napisu w języku niemieckim (alfabet łaciński)

Ruhe
im
Frie-
den
Gottes
Fred Buschke, Acker
allhier
geb.
den
27 Octbr.
1807
gestb.
den
7 Jan.
1859

Tłumaczenie napisu na język polski

Spoczywa
w
Poko-
ju
Boga
Fred Buschke, rolnik
allhier
ur.
dnia
27 października.
1807
zm.
dnia
7 stycznia
1859